Is uw organisatie voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De eerste stap als voorbereiding op de AVG, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, is bewustwording binnen de organisatie. Zorg ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe privacy wetgeving. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen. Begin er daarom op tijd mee.

Creëer nu privacy bewustzijn bij uw medewerkers met de training ‘Privacy Awareness 2018’.

Benieuwd wat weetwatjezegt.nl voor u kan betekenen?

Bij privacy speelt het handelen van medewerkers een belangrijke rol.

Een datalek wordt bijvoorbeeld in de meeste gevallen door menselijke fouten veroorzaakt. De training ‘Privacy Awareness 2018’ verkleint de kans op onzorgvuldige verwerking of verlies van persoonsgegevens of de mogelijke schending van privacy rechten door uw organisatie.

De training biedt organisaties de mogelijkheid om medewerkers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met privacy. Het programma behandelt onder andere:


  • Basisbegrippen van het privacy recht;
  • De verplichtingen die gelden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken;
  • De rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Een aansluitende verdieping ‘Meldplicht Datalekken’ of ‘Security Awareness’ waarin voorbeelden van door menselijk handelen veroorzaakte informatielekken uit de praktijk worden behandeld behoren ook tot de mogelijkheden. Alles om uw medewerkers voor te bereiden op de AVG.

Training “Privacy Awareness” 2018

  • Opgezet vanuit praktijkervaring
  • Uitleg over alle geldende privacyregels
  • Online en snel te implementeren
  • Korte trainingstijd van 30 minuten
  • Voortgang en rapportages eenvoudig te bekijken in dashboards
  • Eigen privacy compliance bedrijfsregels kunnen worden opgenomen
  • Is 'AVG-proof'

- Ons E-learning programma kan uw huisstijl overnemen

- Eigen compliance-bedrijfsregels kunnen opgenomen worden

screenshot WWJZ

Ook voor u?

Voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en die voorbereid willen zijn op de AVG.

Contact

Benieuwd wat weetwatjezegt.nl voor u kan betekenen? Laat het ons weten. Stuur ons een bericht middels onderstaand formulier.

Delen met een collega, vriend of kennis?